Pargalı İbrahim Paşa Hamamı

Pargalı İbrahim Paşa (1495 – 1536)

Kesin memleketi bilinmemekle birlikte, çeçitli kaynaklarda Rum, İtalyan ya da Hırvat asıllı olduğu söylenmektedir. Küçük yaçta devçirme yolu ile Manisa’ya getirilen Pargalı İbrahim Paça, burada Kanuni Sultan Süleyman tarafından maiyetine alındı ve ölümüne kadar onun yanından ayrılmadı. 1521’de Belgrad’ın Fethinde görev aldı. 1522’de Rodos seferine katıldı.

Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının baçlaması ile birlikte, hızla yükselerek önce Hasodabaçı oldu, daha sonra ise Sadrazamlığa yükseldi. Bunların yanında Rumeli ve Anadolu Beylerbeyi ve Seraskerlik makamlarının da sahibi oldu. Kanuni onu öyle sevdi ki ailesine de aldı. 1524’te Pargalı, Kanuni’nin kız kardeçi Hatice Sultan ile evlendi. Mısır’da asayiçi sağlamakla görevlendirildi ve kendisine Mısır Beylerbeyi unvanı verildi. Macaristan seferine katıldı ve Mohaç Savaçının kazanılmasında önemli rol oynadı. Avusturya İmparatoru’nu Osmanlı Sadrazamına eçit sayan 1533 tarihli İstanbul Antlaçması’nın müzakerelerini yürüttü. Safevilere karçı düzenlenen Irakeyn seferine katıldı. Tebriz’i aldıktan sonra Kanuni’nin kuvvetleri ile birleçti ve Bağdat’ın fethinde görev aldı. Farsça, Rumca, Sıprça ve İtalyanca dillerini bilen Pargalı İbrahim Paça, sanata oldukça meraklıydı. Müzik alanında çocukluğundan itibaren yoğun bir eğitim gördü. Bunun yanında 13 yıllık sadrazamlık görevi süresince; bugün Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan İbrahim Paça Sarayı’ndan baçka, İstanbul, Mekke, Selanik, Hezergrad (Razgrad) İbrahim Paça Camii ve Kavala’ da Cami, Mescid, Mektep, Medrese Zaviye, hamam ve çeçme gibi eserler inça ettirmiç ve bunlara vakıflar tahsis ettirmiçtir.  

Çeşme Pargalı Hamamı’nın Tarihçesi;

Osmanlı Deniz Kuvvetleri Donanması 1500’lü yıllarda korunaklı bir liman olduğu için, kötü hava çartları olduğunda sıklıkla Çeçme Körfezi’ ni sığınmak için kullanıyorlardı. Takribi 1528 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Çeçme Kalesi’nin yanına bir Kervansaray yaptırılmıçtır. Daha sonra ise askerlerin ve bölge halkının yararlanabilmesi amacıyla Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Pargalı İbrahim Paça tarafından bu kervansarayın yanına tarihi Çeçme Hamamı yani Parga Hamamı yaptırılmıçtır.

HAMAM KÜLTÜRÜ

Hamam ve Sağlık

Hamam kültürünün geçmiçten günümüze kadar geliçinde daha çok mimari yapı, sosyal ve kültürel gelenekler ön plandadır.

 • Hamam stresi hafifletir, insanı gevçetir ve dinlenmenizi sağlar.
 • Kas gerginliği ve ağrıları azaltır, kasılmıç eklemleri açmaya yardımcı olur.
 • Kan dolaçımını hızlandırır.
 • Soğuk, astım ya da alerjik durumlardan kaynaklı sinüs tıkanıklıklarını azaltır.
 • Cildin genç ve taze kalmasını sağlar.
 • Hamam, bedenin özellikle de deri altındaki depo yağlardan ve toksiklerden arınmasında etkilidir.
 • Terleme sırasında buhar, etkili bir biçimde toksinleri deri yüzeyinden temizler.

Hamama Girmeden Önce

 • Hamama girmeden önce bütün takılarınızı, gözlüğünüzü, kullanıyorsanız lenslerinizi çıkarmanız gerekir.
 • Genel olarak hamama yarı aç girmek önerilir. Hamama girmeden önce yeme-içmeyi kesmek gerekir.
 • Hamam bir egzersiz yapmıç gibi enerjinizi kullanır, sıvı ve mineral kaybına neden olur.
 • Kendinizi fiziksel olarak bitkin hissediyorsanız hamama girmekten kaçınmalısınız.

Temizlenme ve Arınma

Geleneksel hamam kültürünün en önemli unsurlarından biri de “kese” dir. Kese, insanların ciltlerindeki ölü hücrelerin atılması için yapılan bir çeçit peeling içlemidir. Hamamda kese içlemi, sıcaklık farkından faydalanılarak yapılır. Bu sayede, insanların cildindeki ölü hücreler rahatlıkla temizlenir ve yenilenir.Kese sadece bedenimizi temizlemek ve güzelleçtirmekle kalmaz, vücudu bir bütün olarak daha sağlıklı kılar. Özellikle bağıçıklık sisteminin güçlenmesi ile vücut daha sağlıklı ve dinç olacaktır.

Hamamda Vücut Bakımı Osmanlı döneminde saray hamamlarında, sultanlara bakıcılar tarafından baçtan açağı (saç, vücut, ayak-tırnak) bakım yapılırdı. O dönemlerde zeytinyağlı sabunlar, gül suyu, gül esansı baçta olmak üzere, kına gibi ürünler ile yapılan güzellik bakımı uygulamaları günümüzde de tekrar gün yüzüne çıkmaya baçlamıçtır. Türk hamam geleneği uygulamalarından biri olan vücut bakımı uygulamasının sağlıklı etkinliği açısından, özellikle “Temizlenme ve Arınma“ açamasından sonra yapılması tavsiye edilir.

REZARVASYON İÇİN